Nieuws PKV Muntendam e.o.

Hanen en rammenshow 2020

Zoals u in onze vorige editie van de uitmuntendammer hebt kunnen lezen is het idee ontstaan om een hanen en rammenshow te gaan organiseren.Na een aantal vergaderingen konden eind december de vraagprogramma's op de post. We hadden de hoop dat er rond de 100 dieren zouden worden ingezonden en stiekem hoopten we op 120.Begin januari kwamen de eerste inschrijvingen binnen en het bleek al gauw dat we de 100 dieren met gemak zouden gaan halen.De aantal inschrijvingen bij de konijnen veraste ons en moesten een keurmeester erbij contracteren.

Er werden maar liefst 83 konijnen en 69 hanen aangemeld, een geweldig resultaat.De organisatie kon met deze aantallen aan de slag om er een geslaagde evenement van te gaan maken.In een korte periode van 2 week moest dan ook alles geregeld zijn, kooien regelen, tekening van de hal indeling, verwerken van de inschrijvingen, beoordelingskaarten drukken, catalogus maken, keurmeesters indelen, financiën, opbouw, rad van avontuur, zomaar een aantal zaken die heel gewoon lijken maar toch even moeten worden geregeld. We willen dan ook iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk dank zeggen voor deze geweldige inzet.

Zaterdag ochtend 1 februari stonden de eerste inzenders al vroeg voor de deur van De Menterne om hun dieren in te kooien, om 8.30 zaten de 153 dieren in de kooien en na het welkomstwoord van Harmjan Scholte konden de keurmeesters Zwama, Geert en Jenne Meijer beginnen met hun keuring.

Onder veel publieke belangstelling verliep de keuring voorspoedig en werden de resultaten van de meegebrachte dieren nauwlettend gevolgd.Behaalde predicaten werden op een scorebord bijgewerkt zodat de resultaten konden worden overgenomen in de catalogus.Rond de klok van 12.30 werd er een goed verzorgde broodmaaltijd aangeboden waar 45 personen deel aan namen, het gezamenlijk eten geeft altijd een gemoedelijke en gezellige sfeer waar dan niet alleen over de hobby wordt gesproken.

Na de lunch wachtte er nog een belangrijke taak voor de heren keurmeesters namelijk het uitzoeken van de prijswinnaars. Bij de konijnen kwamen een Belgische haas en een Wener in aanmerking voor het kampioenschap. Na een korte overleg tussen de heren Meijer kwam de Belgische haas als winnaar naar voren en werd de Wener op 1 na mooiste, maar zoals Geert Meijer uitlegde met een minimaal verschil.Het ging hier om twee topdieren en de keurmeesters hadden dan ook besloten om de predicaten van de dieren te verhogen tot het hoogst haalbare predicaat U Fokkers Wietses (Belgische Haas) en van der Vecht (Wener) van harte proficiat met dit resultaat.

Keurmeester Zwama mocht bij de hoenders en dwerghoenders de prijzen verdelen.Bij de hoenders was het predicaat F 4 x toegekend dit betrof een Lakenvelder van Kokenberg een Hollandse hoen van Scholte-Kalk een Barnevelder van Blok en als laatste een Wyandotte van Lieth.Deze laatste haan werd uitgekozen tot mooiste haan. Henk proficiat.

Bij de 51 dwerghoenders werd het predicaat F 9 maal toegekend aan dieren van Beukema, Wever, Bijker maar liefst 3 maal, combinatie Eissens en 3 maal voor de hanen van Prins.Prins won de pot met een modern Engelse Vechtkriel, een Antwerpse baardkriel van Wever werd tweede.

Na het officiële gedeelte van de dag mocht de familie Mulder aan de bak met hun befaamde rad van avontuur om de dag ook financieel succesvol te maken en dit lukte. Na een klein uurtje waren alle lootjes verkocht.Harmjan Scholte had de eer om de prijswinnaars van deze show in het zonnetje te zetten.
Door jeugdleden waren er 8 dieren ingezonden, zowel bij de konijnen(Vlaamse reus) en hoenders(Brahma) won Arjan van der Deen de felbegeerde beker en bij de dwerghoenders ging de beker naar Niek Blok met een Groninger meeuw kriel.
Rond de klok van drie uur mochten de dieren weer huiswaarts keren en bedankte de dagvoorzitter de deelnemers voor deze geslaagde dag en nodigde allen uit om de volgend rammen en hanen show die op 6 februari 2021 alvast in de agenda te zetten,
Tevens liet Scholte door schemeren dat het comité er over nadenkt om de organisatie van de jongdieren competitie weer op te pakken. Verenigingen krijgen daar vroegtijdig informatie over.

Wordt vervolgd.Sponsoren PKV

JW BOUW

Boven Oosterdiep 125C
9641 JP Veendam
Tel.: 06-12712693
E-mail: info@jwbouw.nl


nedmag
Sponser van de Midden Groningen show 2022

nam